Hišniška opravila

Iz lastnih izkušenj vemo da je dobra hišniška storitev zlata vredna. Imamo kar nekaj izkušenj na področju hišniških opravil kot tudi urejanja zelenic in okolice. Po dogovoru lahko zagotavljamo hišniška opravila samo ob določenih terminih lahko pa tudi stalno na mesečni ravni - ali čisto po dogovoru.

Obseg del določi lastnik ozirma  lastniki objekta v primeru ko gre za več-stanovanjsko zgradbo ali pa poslovni prostor.

 

janitor-1357278_640

Skribo za naslednja hišniška opravila:

 • čiščenje skupnih prostorov objektov,
 • čiščenje garaž,
 • čiščenje odtokov
 • redno čiščenje žlebov, odtokov, strehe,
 • čiščenje snega, ledu in ledenih sveč,
 • redne preglede instalacij,
 • pregled strelovodov,
 • manjša popravila na elekto inštalacijah na objektih
 • Manjša elektro vzdrževalna dela kot so menjava žarnic, vtičnic ter stikal,
 • Popravilo sifona v kopalnici
 • zapiranje ventilov ter zračenje cevi
 • priprava odvoza smeti ter čiščenje prostorov kjer se nahajajo smeti,
 • Menjava pipe v kuhinji ali kopalnici
 • čiščenje okolice objekta,
 • vzdrževanje in urejanje zelenic ter zelene površine,
 • montaža domofonov ter odprava napak na domofonih,
 • kidanje snega ter soljenje pohodnih poti.
 • čiščenje odtočnih jaškov,
 • Menjava WC školjke
 • tedenski ali mesečni obhodi na objektih,
 • mesečni pregled strehe in podstrehe,
 • pregled ustreznosti gasilnih aparatov,
 • komunikacija s stanovlaci npr zbiranje pripomb, predlogov ter graje stanovalcev,
 • Komunikacija ter obveščanje upravnika o problemih oz vdrževanju objekta

Pokličite nas še danes